Xóm Chùa Chương 5 (Tác giả Alain Bảo Phán)

Ngôi chùa nơi ni cô Diệu An tu ỡ mãi tận Huế. Nghe đâu chính quyền địa phương kiếm cớ tịch thu, phân nữa chùa làm hợp tác xã sản xuất phân, còn phân nữa kia cấp cho ông chủ tịch quận. Thế là thầy trò phải gồng gánh nhau vào Sài gòn tị nạn, mỗi người ở trọ một nơi.

Read Article →