Vĩnh Hiếu và Chương Trình Tiếng Hát Hậu Phương

Chương trình “Tiếng Hát Hậu Phương” của hai ca sĩ duyên dáng Phương Hồng Quế và Trang Thanh Lan trên Hồn Việt TV mỗi tuần nói về người lính VNCH Vĩnh Hiếu  và kỷ niệm của họ trong cuộc chiến, cũng như những bài hát của người em gái hậu phương

3 responses to “Vĩnh Hiếu và Chương Trình Tiếng Hát Hậu Phương

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s