Vô Không – Nguyễn Phúc Bảo Phán – (Alain Bảo)

Nguyễn Phúc Bảo Phán

Kiếp hoa vô thường, hoàng hôn chết

Đời em tắt lịm, tàn bình minh

Đen trắng hòa nhập, cõi hư không

Bạc màu sương gió, xong phận người

Tình thoảng nhẹ đưa, tuổi xa xưa

Em lạc lõng bay, nhẹ chiều đông

Anh dại khờ, phiêu lãng sầu mong

Đợi gió cửa thiền, bụi chợt bay

Nữa đời hương phấn, mỏi mòn mưa

Hồn lãng du trôi về dĩ vãng

Thương và nhớ , trôi dạt dòng sông

Đau và nhói, nhìn đời cũng qua

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Tháng 3 Ngày 12 Năm 2018

Las Vegas, Nevada, USA

Tác Giả : Nguyễn Phúc Bảo Phán (Alain Bảo)

Trúc Linh

Trang Trần

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s