MỘT DẠI KHỜ MỘT TÔI – Guitar and sing by Alain Bảo, Nhạc Phú Quang

Chia cho [Dm] em một [A7] đời tôi Một cay [Bb] đắng một niềm [C] vui một [F] buồn

Chia cho [Gm] em một đời [Bb] xanh Một cây si [A7] với một cây [Dm] bồ đề.

Tôi còn [Dm] đâu còn đâu đam mê Trời chang chang [Bb] nắng [C]

tôi về héo [F] khô Chia cho [Gm] em một đời [Bb] thơ Một đam [A7] mê một dại khờ một [Dm] tôi

* Chỉ còn cỏ mọc bên [G] trời Một bông hoa [A7] nhỏ, lặng rơi ướt [Dm] đời

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s