Bài 6: Cách làm 1 blogspot cá nhân đơn giản cho mọi người

0) Có 2 blog miễn phí và thông dụng nhất hiện nay là Blogspot.com và WordPress.com — Hôm Nay chúng ta chỉ học cách làm blog từ Blogspot.com ! wordpress.com chúng ta sẽ học từ hôm khác
1) Tạo tài khoãi email Gmail thuộc công ty google
2) Vào Website http://www.gmail.com
3) tạo 1 tài khoãn account gmail
4) sau đó vào web http://www.blogspot.com
5) quyết định coi blog của bạn sẽ có mục đích gì : Thông tin, Cá nhân, Văn hoá, Gia đình, Bạn Bè, Âm Nhạc..vân vân và vân…
6) Chọn 1 Banner Logo cho Blog của mình, có thể chọn lấy Banner tự tạo sẵn của công ty Google blogspot hoặc tạo riêng cho mình , và sau đó tải (upload lên)
7) Google là chủ nhân của 3 Website gmail.com, youtube.com (video) và cũng như blogspot.com
8) Ngoài ra email được tạo gmail luôn có mức độ thong tin cá nhân cao hơn các công ty khác như Yahoo. Công ty này sẽ không cung cấp bất cứ tin tức nào của cá nhân bạn với một công ty thứ 3.
9) Bạn phải đánh số mobile phone để dễ phục hồi recovering tài khoãn nếu bạn quên
10) abc@yahoo.com
11) Abcd efgh
12) Accept những điều khoãn của Gmail
13) Click Okay
14) tintuccapnhatvietnam@gmail.com
15) DELETE hoặc BACKSPACE
16) Ctrl + V = paste

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s