Bài 5: Cách Tạo Link Liên Kết, Lượt người xem, Đồng Hồ, Mục Lục, Category, Video, Audio, Lịch cho Blogspot.

Cách Tạo Link Liên Kết, Lượt người xem, Đồng Hồ, Mục Lục, Category, Video, Audio, Lịch, và Hình ảnh Slide Show, + phần trang trí đẹp cho Blogspot.

Trước hết xin xem lại bài 1 từ link: http://www.youtube.com/watch?v=Bml_-K… (Cách làm 1 blogspot cá nhân đơn giản cho mọi người)

Bạn có thể login vào Blog của mình bằng 2 cách
1) http://www.blogspot.com
2) http://www.gmail.com
3) Bài này sẽ dựa vào trang blog dưới đây để hướng dẫn http://tinthugioan.blogspot.com/
4) Sau đó sẽ sửa chữa trang Blog sau đây:

http://giusenguyenquocquang.blogspot….

If you have any question ? just email to:
nguyenphucbaophan@gmail.com
Thank You and Have A Nice Day !

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s