Ứng dụng của Google Photo và sự liên hệ với smartphones

Ứng dụng của Google Photo và sự liên hệ với smartphones
1) login vào gmail account từ Desktop
2) từ Iphone/samsung download app : google photo
3) từ Iphone/Samsung download app: gmail
4) login gmail và google photo từ smartphone
5) click vào google photo
6) Hình ảnh Video bạn chụp từ Smart phone sẽ transfer từ phone vào Google Photo – Google Drive của bạn , sau đó bạn có thể xóa hình ở Smartphone để có nhiều chổ chứa.

Giới Thiệu về LPBP School:
LPBP School là một trường quốc tế online , mục đích san sẽ nền giáo dục Âu Mỹ , ứng dụng và thực tập kinh nghiệm và kỷ thuật cho người Việt Nam trên toàn thế giới.
Kênh này được chia ra nhiều playlist (lớp học) khác nhau, tại đây tất cả mọi người sẽ cùng nhau học hỏi và cập nhật sự hiểu biết căn bản thông dụng hàng ngày, cho đến những kiến thức khoa học hiện đại.
Lớp học được trình bày cặn kẻ tỉ mỉ và chi tiết dành cho tất cả mọi lứa tuổi.
Mọi liên lạc xin liên hệ:
nguyenphucbaophan@gmail.com
Facebook: http://www.facebook.com/alainbaophan
Twitter: #alainbao #LPBPschool #Learning
Instagram: @alainbao
Điện thoại: 702-900-3437
Please comment and subscribe, thank you very much.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s