Cách làm 1 CLIP VIDEO & UPLOAD LÊN YOUTUBE NHANH NHẤT

DOWNLOAD VÀ INSTALL WINDOWS MOVIE MAKER: https://www.topwin-movie-maker.com/do… Windows Movie Maker Classic 2016 Giới Thiệu về LPBP School: LPBP School là một trường quốc tế online , mục đích san sẽ nền giáo dục Âu Mỹ , ứng dụng và thực tập kinh nghiệm và kỷ thuật cho người Việt Nam trên toàn thế giới. Kênh này được chia ra nhiều playlist (lớp học) khác nhau, tại đây tất cả mọi người sẽ cùng nhau học hỏi và cập nhật sự hiểu biết căn bản thông dụng hàng ngày, cho đến những kiến thức khoa học hiện đại. Lớp học được trình bày cặn kẻ tỉ mỉ và chi tiết dành cho tất cả mọi lứa tuổi. Mọi liên lạc xin liên hệ: nguyenphucbaophan@gmail.com Facebook: http://www.facebook.com/alainbaophan Twitter: #alainbao Instagram: @alainbao Điện thoại: 702-900-3437 Please comment and subscribe, thank you very much. https://youtu.be/At4POS54XSU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s