Những Phụ Nữ Hiền Lành Phúc Hậu Nhưng Không Kém Vẻ Kiêu Sa Quyền Quý Của Hoàng Tộc Chính Thống Triều Nguyễn.

Những Phụ Nữ Hiền Lành Phúc Hậu Nhưng Không Kém Vẻ Kiêu Sa Quyền Quý Của Hoàng Tộc Chính Thống Triều Nguyễn.
綿洪膺寶永
保貴定隆長
賢能堪繼述
世瑞國嘉昌
Phiên âm

MIÊN – HƯỜNG – ƯNG – BỬU – VĨNH
BẢO – QUÝ – ĐỊNH – LONG – TRƯỜNG
HIỀN – NĂNG – KHAM – KẾ – THUẬT
THẾ – THOẠI – QUỐC – GIA – XƯƠNG
Tạm dịch

Huân nghiệp lớn do Tổ Tiên gầy dựng,
Gắng giữ gìn cho xứng ân sau.
Phồn vinh thịnh đạt dài lâu,
Anh tài hiền đức cùng nhau bảo toàn.

Designed and Edited by Bảo Phán.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s