Hãy Đưa Em Về (Sáng Tác Thanh 11A2 Trưng Vương Khóa 1984)

Hãy Đưa Em Về (Sáng Tác Thanh 12A2 Trưng Vương Khóa 1984)image3

1)Hãy Đưa em về, một lần nữa đi anh

Nếu mai xa rồi, thì còn chút dư âm

xin một lần cuối, cùng chung lối ra về

Này người tình hỡi, khoan nói câu giã từ…

2) Hãy Đưa em về, một lần cuối đi anh

gió đêm nay ru hồn

đường về quá xa xôi

Xin đừng hờn trách

và cho em bước cùng

này người tình hởi, xin đừng cay đắng anh ơi…

ĐK: Tình yêu như  lá trong chiều quay cuồng theo gió bay xa, lòng ta lây lất muôn đời , tiếc cho cuộc tình.

Người ơi cớ sao vô tình, khiến cho trái tim ta buồn, giờ đây bước riêng, mình ta , trong đêm..dài.

Người như cơn gió, điên cuồng, cho đời em xác xơ bay, về đâu khi xác thân này, vấn vương còn hoài, người ơi hãy đưa em về, dẫu cho yêu thương không còn , thì xin hãy cho tình ta lần cuối cùng.

3)có ai đưa em về

đường khuya vắng đơn côi

hắt hiu trong đêm dài

một mình với trăng sao

nhịp sầu tìm đến

tràn trên lối em về

Này người tình hỡi, em muốn anh chung lối về…

4) Hãy Đưa em về, một lần cuối đi anh

Nếu mai xa muôn trùng

thì còn chút hương xưa

Xin đừng hờn trách

và cho em bước cùng

này người tình hởi, xin đừng cay đắng anh ơi…

ĐK: Tình yêu như  lá trong chiều quay cuồng theo gió bay xa, lòng ta lây lất muôn đời , tiếc cho cuộc tình.

Người ơi cớ sao vô tình, khiến cho trái tim ta buồn, giờ đây bước riêng, mình ta , trong đêm..dài.

5) Người như cơn gió, điên cuồng, cho đời em xác xơ bay, về đâu khi xác thân này, vấn vương còn hoài, người ơi hãy đưa em về, dẫu cho yêu thương không còn , thì xin hãy cho tình ta lần cuối cùng.

Hãy Đưa em về, một lần cuối đi anh

Nếu mai xa muôn trùng

thì còn chút hương xưa

Xin đừng hờn trách

và cho em bước cùng

này người tình hởi, xin đừng cay đắng anh ơi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s