Kinh Tương Ưng -Thiên 1 – Chương 1 – Phẩm 3 – Bài 6: Ánh Sáng (Pajjotasuttaṃ) Chú Giải Pali: Pajjotasuttavaṇṇanā

Kinh Tương Ưng -Thiên 1 – Chương 1 – Phẩm 3 – Bài 6: Ánh Sáng (Pajjotasuttaṃ)
Chú Giải Pali: Pajjotasuttavaṇṇanā
Anh Sang

Anh Sang

http://vietheravada.blogspot.com/2014/06/thien-1-chuong-3-bai-6.html
Sư Toại Khanh giảng trong lớp Phật Pháp Vietheravada thứ 4 ngày 04 tháng 6 năm 2014
A/ Giới Thiệu:
Đức Phật giảng dạy rằng có 4 loại ánh sáng soi rọi cuộc đời:
Ánh sáng ban ngày của mặt trời
Ánh sáng ban đêm của mặt trăng
Ánh sáng ngày và đêm của lửa
Ánh sáng chư phật
B/ Tóm Tắt Bài Học:
Ánh Sáng Chư Phật có 2 loại:
Ánh sáng vật chất : khi có những sự kiện quan trọng trong đời Đức Phật xảy ra , liền có một luồng ánh sáng soi rọi từ 10 ngàn thế giới xảy ra trong khoảnh khắc đó. (sau dó biến mất)
Ánh sáng tinh thần: Có những sự việc trên đời này mà chỉ có sự ra đời của bậc chánh đẳng chánh giác thì chúng ta mới hiểu được
Ví dụ quan trọng:
Làm sao biết được khổ phát sinh từ chính lòng tham ái của chính bản thân ta
Làm sao biết được sự có mặt của chúng ta là do sự ghép nối của vô số các nhân tố
C/ Từ khó Pali:
Không có từ khó nào
D/ Kết luận:
Hể còn sở hửu là còn khổ => còn có tái sinh là còn khổ.
“Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, trên 2 vai ta một vầng nhật nguyệt, rọi suốt trăm năm 1 cõi đi về.” Trịnh Công Sơn
C/ Câu hỏi cho sư:
Theo lời sư giảng (từ phút 33 của link phía dưới):”Con người thường sớm hài lòng với những gì mình có.” vậy làm sao sao biết khi nào khi nào 0 sớm mà cũng 0 trể để biết đủ là đủ ?
http://www.mediafire.com/listen/7ztow8t7ipasxdw/2014-06-04-S.1.26-AnhSang.mp3
Người Viết Notes: Alain Bảo – Saturday – April – 25th – 2015

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s