Tiếng Việt Giải Bài Toán Logic Olympic Quốc Tế Cho Học Sinh High School “Cheryl’s Birthday”

Bài Toán:
Có 3 người bạn trung học Albert (A), Bernald (D) and Cheryl (C) mơí quen nhau, A and B muốn biết Cheryl B/D, nhưng C chỉ nói riêng cho Abert Tháng sinH, và nói riêng B ngày sinh. Có nghĩa là A chỉ biết Tháng Sinh, B chỉ biết ngày sinh. Ngoài Ra Cheryl còn cho A và B 10 trường hợp mà ngày tháng sinh của cô C năm trong đây: 15 tháng 5, 16 tháng 5, 19 tháng 5 – 17 tháng 6, 18 tháng 6 – 14 tháng 7, 16 tháng 7 – 14 tháng 8, 15 tháng 8, 17 tháng 8.
Sau khi nhìn những dữ kiện Cheryl đưa ra:
Albert nói: Tôi không biết Cheryl’ birthday, nhưng tôi biết Bernald cũng không biết luôn.
Bernald: Lúc đầu tôi không biết Cheryl’s Birthday, Nhưng bây giờ tôi biết.
Albert vội vàng nói tiếp: Vậy thì tôi cũng biết Cheryl’s Birthday !
Đố các bạn High School, phổ thông trung học Ngày tháng sinh của Cheryl là ngày tháng nào ?
**** Bài toán này do cuộc thi Global Olimpic Mathematics tại SIngapore leaking ra – sau đó làm các bậc phụ huynh 0 ít gải đầu vì không trả lời cho con cái được. Người làm Vieo này chỉ mong muốn các bậc phụ huynh Việt Nam có thể giảng dạy bài toán cho con em nếu gặp khó khăn.
Kính chúc Phụ huynh và các em may mắn (ALAIN BẢO)
http://www.alainbao.com
http://www.alainbao.wordpress.com
http://youtu.be/9XXOi_hmquE
Link bài toán bằng tiếng Anh:
http://www.nytimes.com/2015/04/15/sci…

Bài Toán: Có 3 người bạn trung học Albert (A), Bernald (D) and Cheryl (C) mơí quen nhau, A and B muốn biết Cheryl B/D, nhưng C chỉ nói riêng cho Abert Tháng sinH, và nói riêng B ngày sinh. Có nghĩa là A chỉ biết Tháng Sinh, B chỉ biết ngày sinh. Ngoài Ra Cheryl còn cho A và B 10 trường hợp mà ngày tháng sinh của cô C năm trong đây: 15 tháng 5, 16 tháng 5, 19 tháng 5 – 17 tháng 6, 18 tháng 6 – 14 tháng 7, 16 tháng 7 – 14 tháng 8, 15 tháng 8, 17 tháng 8. Sau khi nhìn những dữ kiện Cheryl đưa ra: Albert nói: Tôi không biết Cheryl’ birthday, nhưng tôi biết Bernald cũng không biết luôn. Bernald: Lúc đầu tôi không biết Cheryl’s Birthday, Nhưng bây giờ tôi biết. Albert vội vàng nói tiếp: Vậy thì tôi cũng biết Cheryl’s Birthday ! Đố các bạn High School, phổ thông trung học Ngày tháng sinh của Cheryl là ngày tháng nào ? ** Bài toán này do cuộc thi Global Olimpic Mathematics tại SIngapore leaking ra – sau đó làm các bậc phụ huynh 0 ít gải đầu vì không trả lời cho con cái được. Người làm Vieo này chỉ mong muốn các bậc phụ huynh Việt Nam có thể giảng dạy bài toán cho con em nếu gặp khó khăn. Kính chúc Phụ huynh và các em may mắn (ALAIN BẢO) http://www.alainbao.com http://www.alainbao.wordpress.com http://youtu.be/9XXOi_hmquE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s