Thời gian vụt bay – Alain Bao

16 tháng 4 năm 2015 đánh dấu 26 năm rời khỏi Việt Nam.Thời gian vụt bay, tóc đã bắt đầu ngã màu, Ngày tôi đi, nợ quê hương, đất nước, nợ cát trắng Nha Trang, Sài Gòn nắng đổ chiều mưa, Trưng Vương con đường tình, bạn bè, thầy cô..cả những mối tình rách ngang vai.Lòng tự nhủ hứa sẽ trở lại, nhưng rồi năm lại năm, tháng lại tháng, ngày qua ngày…ViệtNam càng xa vời vợi..trong ký ức ..chỉ còn là dĩ vãng và kỷ niệm phai nhòa theo dòng thời gian và bước chân lạc loài người thanh niên viễn xứ ngày nào… Bảo Phán – ( Alain Bảo ) 13/4/2015
Anh Còn Nợ Em
Anh còn nợ em Công viên ghế đá
Công viên ghế đá Lá đổ chiều êm
Anh còn nợ em Dòng xưa bến cũ
Dòng xưa bến cũ Con sông êm đềm
Anh còn nợ em Chim về núi nhạn
Trời mờ mưa đêm Trời mờ mưa đêm
Anh còn nợ em nụ hôn vội vàng
nụ hôn vội vàng Nắng chói qua The^`m
Anh còn nợ em Con tim bối rối
Con tim bối rối Anh còn nợ em
Và còn nợ em Cuộc tình đã lỡ..
Cuộc tình đã lỡ Anh còn nợ em….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s