Báo Nhân Dân

Có một người hỏi Thiền Sư:93f83399

  •  Đại sư, bạn gái tôi tuy có một số ưu điểm, nhưng những khuyết điểm của cô ấy làm tôi rất khó chịu. Làm cách nào để cô ấy chỉ có ưu điểm  mà không có khuyết điểm bây giờ ?

Thiền Sư cười đáp:

  • Phương pháp rất là đơn giản, nhưng mà muốn ta bày cho thí chủ , thí chủ trước tiên hãy xuống núi tìm cho ta tờ giấy chỉ có mặt phải, không có mặt trái về đây.

Người kia trầm ngâm một lát rồi hạ sơn. Rất nhanh sau đó anh ta trở lại và đưa cho Thiền sư một…tờ báo Nhân Dân.

Từ đó Thiền sư độn nhập không môn, không vấn thế sự nữa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s