Giới thiệu Góc Nhỏ Bên Đời – chương trình đọc truyện hàng tuần

Góc nhỏ bên đời chia sẻ văn học nghệ thuật và mạn đàm tâm tình những mẫu chuyện bình dị thường ngày bên lề trong cuộc sống. Mong quí vị đón nhận.


 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s