GÂY CHUYỆN – Thơ: Lê Trúc – Nhạc: Lê Đức Long – Guitar and Sing Alain Bảo

GÂY CHUYỆN

Thơ: Lê Trúc Nhạc: Lê Đức Long

Không gì làm(Em) chọc giận nhau chơi Để bâng khuâng(G) chút lòng, em ạ(Em)

Khi tình yêu(Am) chảy về vồn vã(G)

Đá sẽ mòn(D) huống nữa mạch tim(Em)

Mới bày trò(Em) hai đứa lặng im(Am)

Còn suy tư(Am) chắc còn nuối tiếc(B)

Phút giây này(D)… em buồn(Em) (rất tội)

Phút giây này(D)…anh nén(Am) niềm si(Em)

Cái giận hờn(Em) lấn lướt lên mi(Am)

Mắt cay cay(Am), chối dài thiếu ngủ

Những đêm khuya(D) vội câu tình tự(B7)

Có bây giờ(G) nặng giữa trời không(Em)

Kéo mưa về(Em) nhỏ hạt chờ mong

Xuống cỏ xanh(G) mượt mà sắc ngọc(Em) Nhẹ tay anh(Am) vuốt lên làn tóc(G)

Những giận hờn(D) chìm lắng(B7) , tài chưa!(Em)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s