Một lần – Thơ: Dương Phương Linh – Túy Tâm Trình Bày – Guitar Alain Bảo (Iphone Version)


Một lần nào

Mình đi lại con đường xưa không anh

Dù đã trễ mùa hoa sứ không còn nở nữa

Và chốn cũ đã thay mùa mưa nắng

Đi lại một lần rồi mãi mãi xa xăm

Một lần nào

Mình ôn lại giấc mơ nghe anh

Thênh thang bước vui buồn trong tay nắm

Dẫu giữa nồng nàn tận cùng là vị mặn

Của giọt lệ buồn mai lạc dấu trăm năm

Một lần nào Mình hứa sẽ vui,

chỉ vui thôi anh Đừng để bóng tối dâng sầu

trong thinh lặng Dẫu giữa ngọt bùi tận

cùng là cay đắng Vẫn là vui …

rồi vĩnh viễn cách ngăn

Một lần nào Ừ một lần thôi anh …

Nhốt ánh Trăng, con gió vào cơn mộng

Để mỗi mùa Nguyệt Hằng vui cung đắm

Gió reo buồn miên viễn em nhớ anh

Dương Phương Linh  (27/03/07)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s