Anh Còn Nợ Em – Sáng tác:Anh Bằng – Classical Guitar Alain Bao

Anh còn nợ em Công viên ghế đá
Công viên ghế đá Lá đổ chiều êm
Và còn nợ em Dòng xưa bến cũ
Dòng xưa bến cũ Con sông êm đềm
Anh còn nợ em Chim về núi nhạn
Trời mờ mưa đêm Trời mờ mưa đêm
Anh còn nợ em nụ hôn vội vàng
nụ hôn vội vàng Nắng chói qua song
Anh còn nợ em Con tim bối rối
Con tim bối rối Anh còn nợ em
Và còn nợ em Cuộc tình đã lỡ..
Cuộc tình đã lỡ Anh còn nợ em….
Video Edited: Alain Bao
Video Clips: Alain Bao
http://www.alainbao.wordpress.com
http://www.alainbao.com
http://youtu.be/mNyHKcpnikA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s