“Bài Không Tên Cuối Cùng” Toại Khanh

Bài Không Tên Cuối Cùng
Bất ngờ cái buổi thấy nhau
Giật mình tự hỏi: Người nào đây ta ?
Biển dâu…ai lại chẳng già
Nhìn ngang, ngó dọc: Đúng là cố nhân !
Có điều…lòng cứ phân vân
Già chi nhanh thế trong ngần ấy năm
Ngày xưa…đôi mắt lá răm
Bây giờ mọng mỡ, quầng thâm mất rồi
Hết hồn, ta lấy gương soi
Ừ thì ta cũng mất toi tuổi vàng
Mở phone tìm Vũ Thành An
Không Tên bản cuối…bàng hoàng lắng nghe …

Bài Không Tên Cuối Cùng

Bài Không Tên Cuối Cùng


Toại Khanh, Mưa tháng bảy 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s