Bài Số 3 : Cách tạo một trang chủ cố định trong WWW.BLOGSPOT.COM

Tạo 1 trang mới lấy tên là Home Page
Bây giờ các bạn sẽ thấy 2 Pages Home trong list Pages: Home và Home Page
Kế tiếp là bạn cần làm trang Home Page trở thành trang chủ, và trang Home cần phải được dấu đi (Hidden), đặc biệt là bạn dùng Menu
Thông Thường tất cả template Blogger mới, bạn có thể chuyển hướng (Redirect) từ trang này sang trang khác dùng “Setting” Menu. Vào Setting vào Search preference, bạn chọn edit, trong mục Custom Redirect.
Bây giờ bạn đánh vào những chữ sau đây:
Trong chổ From, đánh vào ký hiệu : “/”
Trong chổ To, đánh vào : “/p/home-page.html”, nên nhớ rằng tất cả trang của Blogspot cố định đều có directory “/p” trước URL
Sau đó bạn “Save” text link và “Save Change”. Sau công việc này trang chính của bạn “Home” sẽ chuyển sang trang cố định mới “Home Page”
Nhưng việc kế tiếp là trên Menu của bạn sẽ có 2 trang “Home” và “Home Page”, nếu bạn không quan tâm có trang Home và Home Page trong menu bạn có thể ngừng tại đây. Bạn đã có một trang chủ cố định
Bước cuối cùng là bạn sẹ dấu “Hide” trang “Home” cũ của bạn, việc đầu tiên là bạn bật (enable) “Top tabs” từ Pages menu
Nhớ “Save arrangement”, sau đó go to “Layou” editor, để dấu (Hide) trang “Home” cũ của bạn
Chọn “Edit” text link trong mục “Pages” trong phần layout, việc này sẽ cho phép bạn dấu “hide” trang cũ “Home”
Bạn sẽ Uncheck trang Home sau đó “Save” để dấu cái trang “Home” đó.
Tuy nhiên trang”Home” vẫn còn xuất hiện bên hông trang Blogspot của bạn, bây giờ bạn cần phải dấu luôn trang “Home” trong menu bên phải hay bên trái tuỳ theo Temple bạn chọn
bạn cần tạo ra 1 trang “Web Address” mới, vào “Page”, vào “New Page” vào “Web Address” đánh:
My Blog
http://www.tintuccapnhatvietnam.blogs… (đây là tên miền của bạn, chỉ cần thêm index.html đằng sau.
Đến đây bạn đã có 1 trang chủ Static để khi bạn Post, không phải bị những tin tức chồng lên nhau.
Any Question Please email to:
nguyenphucbaophan@gmail.com.
Chúc các bạn thành công.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s